907 28 784 kontor@vlr.no

KRAV TIL OPPTAK

ØLEN, VINDAFJORD
Skuleåret 2019-2020

God allmennutdanning frå vidaregåande skule og/eller realkompetanse. Minst ½ års landbrukspraksis.

Søknadsfrist er 1. mai!

Alderen på elevane er frå 19 år og oppover. 50/50 damer-menn.

Sjølve undervisninga er gratis, likeins lærebøker. Lærebøkene kan du få kjøpe med deg etter studiet for halv pris.

Du kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Rogaland Fylke gjev etter søknad skyssgodtgjering for reisa mellom heim og skule.

Pin It on Pinterest