907 28 784 kontor@vlr.no

KRAV TIL OPPTAK

ØLEN, VINDAFJORD
Skuleåret 2019-2020

God allmennutdanning frå vidaregåande skule og/eller realkompetanse. Minst ½ års landbrukspraksis.

Søknadsfrist er 1. mai!

Alderen på elevane er frå 19 år og oppover. 50/50 damer-menn.

Sjølve undervisninga er gratis, likeins lærebøker. Lærebøkene kan du få kjøpe med deg etter studiet for halv pris.

Du kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Rogaland Fylke gjev etter søknad skyssgodtgjering for reisa mellom heim og skule.

Vinterlandbruksskulen
Vinterlandbruksskulen tilbyr studiet “VG 3 landbruk”. Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse i alle landbruksfaga.
© Vinterlandbruksskulen
KONTAKT
Adresse:
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke,
Ryfylkevegen 5469, 4137 Årdal

Telefon:
907 28 784

E-post:
kontor@vlr.no

Pin It on Pinterest