41481905 kontor@vlr.no

KRAV TIL OPPTAK

Søknadsfrist 1. mars 2024

Allmennutdanning frå vidaregåande skule og/eller realkompetanse. Minst ½ års landbrukspraksis.

 

Alderen på elevane er frå 19 år og oppover.

Undervisninga og lærebøker er gratis. Lærebøkene kan du få kjøpe med deg etter studiet for halv pris.

Du kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Rogaland Fylkeskommune gjev etter søknad skyssgodtgjering for reisa mellom heim og skule.

Pin It on Pinterest