Hjelmeland 2016 - 2017På grunn av stor søknad vart Vinterlandbruksskulen verande to år i Hjelmeland denne gongen.  Så vart det 35 nye agronomar i denne delen av Ryfylke !! Det er godt for landbruket og det er godt fort bygdene, - og det er godt for dei det gjeld!16...