907 28 784 kontor@vlr.no

Hjelmeland

2015 – 2016

Vinterlandbruksskulen i  Ryfylke 2015-2016 i Hjelmeland Kommune. Skulen heldt til i Randøy skule, Randøy.

19 elevar Hjelmeland 2015 – 2016:

Amdal

Sander

 

4120

Tau

Egeland

Roy Joakim

 

4137

Årdal

Egeland

Jarle

 

4137

Årdal

Gausland

Fredrik

 

4137

Årdal

Jørmeland

Silje

 

4120

Tau

Jøssang

Jasmijn

 

4100

Jørpeland

Lekvam

Ole Jakob

 

4120

Tau

Melberg

Edgar

 

4120

Tau

Melberg

Trond

 

4137

Årdal

Melberg

Tommy Strand

 

4120

Tau

Mikalsen

Sølve

 

4137

Årdal

Munthe

Erling

 

4130

Hjelmeland

Mæle

Jon Ove

 

4137

Årdal

Olsen

Gry Alice

 

4130

Hjelmeland

Riskedal

Rune

 

4137

Årdal

Valheim

Øystein

 

4137

Årdal

Vistnes

Lise

 

4137

Årdal

Øie

Sigurd

 

4130

Hjelmeland

Øye

Åshild Falkevik

 

4130

Hjelmeland

Heile flokken , både elevar og lærarar, 2015 -2016 samla i skogen utfor skulen på Randøy.

Vinterlandbruksskulen pådressa og klare til omvising i husdyravdelingane på NMBU,ÅS. Storfe,Geit,Sau og Hest. Griseavdelingen er lukka pga smittefare.

Me har aldri før fått så flott servering på forbrettet i ein kufjøs !  Dette er frå besøk hjå  ein mjølkeprodusent i Walies-dalen sør i Sveits

Pin It on Pinterest