41481905 kontor@vlr.no

HISTORIE     |     STYRET     |      TILSETTE

SKULENS HISTORIE

Skulen starta opp 1979, – fyrste året som ein avdeling av Vinterlandbruksskulen på Jæren www.vlj.no – og deretter som sjølvstendig skule.

STIFTELSE

Skulen er driven som ein stiftelse der kommunane i Ryfylke er stiftarar. Antal kommunar i stiftelsen har variert. I dag er alle kommunane i Ryfylke med i stiftelsen og i tillegg er Tysvær, Vindafjord og Bokn kommunar på Haugalandet med.

Skulen kjem inn under Privatskulelova og føl same fagplaneverket som dei fylkeskommunale skulane.

FORMÅL

Formålet til skulen er å gje tilbud til utdanning i naturbruk til vaksne personar som pga familie og jobb vanskeleg kan reisa vekk for å ta utdanninga.

«VINTER»

Ordet vinter i Vinterlandbruksskulen kjem av at undervisninga var lagd til vintermånadane september-påske, – då var det rolegaste tida på gardane. Elevane gjekk på skulen kvar dag i veka.

I dag har elevane jobb ved sida av garden og undervisningstida er lagd opp med to kveldar og ein dag i veka og ein laurdag i månaden, og dette er strekt ut over heile skuleåret. Såleis er ordet “vinter-“ noko misvisande i dag.

Tveit vidaregåande skule, Nedstrand i Tysvær

Tveit vgs på Nedstrand i Tysvær kommune – www.tveit.vgs.no – vart nedlagd av Rogaland Fylke i år 2001. Elevtalet var nede i 36 elevar.

Vinterlandbruksskulen i Ryfylke inngjekk avtalar med fylket om overtaking og dreiv denne tradisjonsrike skulen dei neste 5 åra. Elevtalet auka til 94 elevar og skulen vart så skilt ut som sjølvstendig organisasjon med eigen administrasjon og styre.

HISTORIE     |     STYRET     |      TILSETTE

STYRET

Styreleiar Tårn Sigve Schmidt – Hjelmeland

Leidulf Sigmundstad – Strand

Jan Egil Austerheim – Tysvær

Drude Isene – Vindafjord

Per Gudmund Øxtra – Suldal

Ola Magnar Birkeland – Sauda

Amalie Våga – Bokn

Bjarte Njå – Stavanger

Elisabeth Stene – Sandnes

 

Tilsette

Ingvild Steinnes Luteberget

Rektor

Underviser i Plante- og husdyrproduksjon

 

 

Karl Olav Hodnefjell

Lærer i Maskiner og teknologi i landbruket

Driver gård med melkeproduksjon på Mosterøy

Hildegunn Skeie Bø

Underviser i Utmark og kulturlandskap

Arbeider på Bømlo vgs.

Driver småbruk i Sveio

Henrik Nerheim

Underviser i Gårdsdrift og Økonomi og driftsledelse

Arbeider i Tveit Regnskap

Driver gard i Ølen med melkeproduksjon

 

Pin It on Pinterest