907 28 784 kontor@vlr.no
Klasseturane – dei over fleire dagar

Klasseturane – dei over fleire dagar

Me har to klasseturar over fleire dagar. den første – til Austlandet vart avvikla i 16. – 19. oktober. Så har elevane bestemt at utlandsturen dette året skal leggast til siste veka i mars og turen skal gå til SCOTTLAND !! Det vert spanande. Det er mange år...

Pin It on Pinterest