Me har to klasseturar over fleire dagar. den første - til Austlandet vart avvikla i 16. - 19. oktober. Så har elevane bestemt at utlandsturen dette året skal leggast til siste veka i mars og turen skal gå til SCOTTLAND !! Det vert spanande. Det er mange år sidan sist...