Austlandsturen er ein god tradisjon i Vinterlandbruksskulen. Den er ein augneopnar, den gjev landbruksfagleg ballast og er viktig for felles opplevingar og klassemiljø. I år var første overnatting lagt til på Bø, Telemark etter eit geite-gardsbesøk i Arabygdi. Neste...