41481905 kontor@vlr.no

VINTERLANDBRUK­SsKULEN i ryfylke

eittårig agronom­utdanning for vaksne

Søknadsfrist 1.mars 2024

Strand kommune

Skulen kjem til Strand skoleåret 2024-2025

agronomutdanning

Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse.

agronom-
utdanning

Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse.

GODT MILJØ

Skulen er liten og oversiktleg. Me har kun ein klasse i året, og får moglegheit til å bli godt kjend. Tidlegare elevar framhevar godt klassemiljø, og eit nettverk også etter skulen er ferdig, som ein viktig sideeffekt av skulen.

AKTUELT OG VAKSENT

På Vinterlandbruksskulen er det vaksne elevar – gjennomsnittsalderen ligg på ca 31 år, med variasjon frå 19 til 65 år. Ofte ca. 50/50 kjønnsfordeling i klassen.  Mange av elevane har tilknytting til gard, men skulen er aktuell både for dei som driv gard i dag, dei som planlegg å overta, eller om ein generelt har interesse for gardsdrift.

VIKTIG KUNNSKAP

I landbruket må me spele på lag med mange vare og fine biologiske prosessar. I tillegg skal me tilpasse oss til offentlege regelverk og opinionen rundt oss. Med ei agronomutdanning får du både oversikt og god innsikt i mange av desse utfordringane. Samfunnet set meir og meir krav til at kunnskapen din skal kunna dokumenterast.

Opptakskrav
for skulen

Allmennutdanning frå vidaregåande skule og/eller realkompetanse. Minst 1/2 års landbrukspraksis.

Søknadsfrist er 1. mars 2023

Undervisninga og lærebøker er gratis. Lærebøkene kan du få kjøpe med deg etter studiet for halv pris. Du kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Rogaland Fylkeskommune gjev etter søknad skyssgodtgjering for reisa mellom heim og skule.

LIVET PÅ SKULEN

Få eit innblikk i vinterlandbruksskulen sin kvardag. 

LIVET PÅ SKULEN

Få eit innblikk i vinterlandbruksskulen sin kvardag. 

Pin It on Pinterest